episode link

7. Berättelsen om varför och hur - valet att utbilda sig inom coaching