DRIVE #15 Asker Jeukendrup. Professor voedingswetenschappen over training, voeding, nieuwe ontwikkelingen op voedingsgebied.