episode link

"Uppvärmning, risker och ansvar" - Om säkerhetskultur. Gäst: Johan Nylander, Nylanderstrategi.