episode link

Er det mulig å nå FNs bærekraftmål innenfor planetens grenser? med Jørgen Randers