episode link

Expertmöten #9: Ai och framtidens sälj - Max Söderpalm