episode link

Števo Eisele: „Vďaka tejto knihe dámy lepšie pochopia svojich partnerov.“