episode link

Facetime a farmer – digital kommunikationstektik tar bönderna till klassrummen och eleverna till gårdarna