episode link

35. Hur tänker vi nytt när vi pratar om förändring?