episode link

Gaan de klanten van CFO Capabel bezuinigen of juist opschalen op het vlak van financieel advies?