המקום הכי חם בקצה 11: עו"ד ברק כהן בתכנית בכורה!, 21-11-18