episode link

33. Förtjänst och skicklighet – en styrka för en inkluderande rekryteringsprocess