episode link

PLAYERS takes; Jon Rahm’s lakes; Rory rakes