episode link

69 - Sambandet mellan ojämställdhet och politiskt våld