episode link

#3 Ola Fernberg - Offentliga organisationers förutsättningar och utmaningar ur ett chefsperspektiv