OMS: Reservister – kapital for nasjonal beredskap og sikkerhet. Ved Jørn Buø