episode link

Demokratin hotas – kommunikatörer och medier behöver varandra