საუბრები ნაპოლეონზე

ნაწილი 6: კორსიკული ოცნებების დამსხვრევა, 1793 წ.

Link:
Embed: