episode link

OKDM 150: Kurs Wydaj Bestseller – wyniki sprzedaży i wnioski [CASE STUDY]