episode link

27. En ambitiös kultur gynnar intraprenörskapet