OMS: Status og utvikling i NATO - sett fra et norsk ståsted