episode link

มนุษย์ต่างวัย Talk กับ ประสาน อิงคนันท์ EP.10 : คุยกับ อ้อม-สุนิสา สุขบุญสังข์ นิยามความสำเร็จเมื่อเติบโตขึ้น และเคล็ดลับ 'วิชาใจเบา' เพื่อเตรียมรับมือกับความเครียด