Klik

Klik 24: Phishing, ransomware, sociálne inžinierstvo. Čo to znamená?

Link:
Embed: