episode link

Kto zodpovedá za predoperačné vyšetrenia u pacienta?