คำนี้ดี

KND159 ระหว่าง ‘ความชอบ’ กับ ‘ความบ้า’ ก็แค่เส้นแบ่งบางๆ

KND159 ระหว่าง ‘ความชอบ’ กับ ‘ความบ้า’ ก็แค่เส้นแบ่งบางๆ
Link:
Embed: