episode link

#5 Carina Åstrand - Värderingar och företagskultur