Startup My Way - Bogusz Pękalski

SMW 022: Lech Kaniuk - Jakie emocje towarzyszą podpisywaniu umowy na 100 milionów Euro?