episode link

#100 042 Om Marie Sklodowska-Curie (och Åsskars rapar)