Startup My Way - Bogusz Pękalski

SMW 003: Mirek Burnejko - Innowacje, droga przedsiębiorcy, cele życiowe, krytyka, edukacja domowa

Link:
Embed: