episode link

Episode 21: Iowa Caucus Boricua Breakdown + Oscar López Rivera Goes on Tour