Simpodden Hultén och Jansson

Simpodden Hultén & Jansson nr 87 - om NCAA, Swim Open och en bön om att ändra säsongsplaneringen från Jansson

Link:
Embed: