Arbetsgivarpodden

15. Hur kan HR bidra till att skapa en kultur och klimat som stimulerar till nytänkande och innovation?

Link:
Embed: