episode link

#18 - KilroyKilljoy "KilroyKilljoy and the Boys"