episode link

Anna Karolinas Kök: vikten av ett tydligt restaurangkoncept och arbete med marknadsplan