62 - Första kvinnliga operatören i Försvarsmaktens specialförband