episode link

62 - Första kvinnliga operatören i Försvarsmaktens specialförband