episode link

Delegované vyšetrenie u všeobecného lekára? Áno, ale len po splnení podmienok v usmernení MZ SR!