საუბრები ნაპოლეონზე

ნაწილი 13: ლოდისთან ბრძოლა და ლომბარდიის დაპყრობა

Link:
Embed: