episode link

9: Vin på fad – her betyder størrelsen noget, men med omvendt fortegn