Startup My Way - Bogusz Pękalski

SMW 014: Borys Musielak - O startupach, o mentorach, o inwestorach, o ciężkiej pracy, o błędach, o edukacji przedsiębiorców

SMW 014: Borys Musielak - O startupach, o mentorach, o inwestorach, o ciężkiej pracy, o błędach, o edukacji przedsiębiorców
Link:
Embed: