Asia Times - Podcasts

Những người đàn ông bị bắt vì bắt chó để giết mổ tại Đài Loan

Những người đàn ông bị bắt vì bắt chó để giết mổ tại Đài Loan
Link:
Embed: