episode link

Vilken är företagarens viktigaste resurs?