episode link

#2 Sektas un traģiskā reliģija: kāpēc cilvēki iesaistās? // Ilze Jansone