Oslo Militære Samfund (OMS)

OMS: Cyberforsvaret – Operasjonalisering av beskyttelse mot en ny og fremvoksende trussel

Link:
Embed: