episode link

Intervju av Jon Hellesnes med Anders Johansen: Den nye kalde krigen