episode link

"Det är en bra erfarenhet att göra värnplikten"