episode link

#6 Hannes Rydell - Från affärsidé till handling - om entreprenörskapets utmaningar