Vysielanie NLP Akadémie

94 Peter Sasín hosťom v Nočnej Pyramíde