episode link

Annika Bergström, professor, om medier, nyhetskonsumtion och bubblor (S2:E1)