episode link

#026: 2 pogosti blokadi za obilje in manifestacijo