Startup My Way - Bogusz Pękalski

SMW 015: Jacek Kubiak – case study budowy magazynu I Love Crypto, Blockchain - zastosowania, potencjał, zagrożenia

Link:
Embed: