episode link

Pohledávka nestačí, exekuční titul je předpokladem exekuce